Vicent Salvador

Vicent Salvador
Professor

Bio

Vicent Salvador holds a Ph.D. from the University of Valencia and specializes in Contemporary Catalan literature, Discourse analysis, Pragmasemantics, Spanish and Catalan Linguistics. He is a founding member of ISIC-IVITRA. He is the author, among others, of El gest poètic. Per a una teoría del poema (1984), Fuster o l’estratègia del centaure (1994), Elements de lingüística per al discurs literari (with Dominique Maingueneau, 1995), Els arxius del discurs. Episodis valencians  d’historia social de la llengua i la literatura (2001), Figures i esbossos. Estudis de literatura valencian actual (2012). He has also edited several volumes such as L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui (2012), L’obra literaria de Vicent Andrés Estellés (2013), El compromís literari en la modernitat. Del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980), Els llocs en l’imaginari literari: l’espai valencià i els altres, eHumanista/IVITRA 10 (2016).