Links

Universitats, Centres Superiors i Institucions de Recerca

Xarxa Vives d’Universitats

http://www.vives.org/

Regió Vives d’Universitats

http://www.vives.org/regio-vives/

http://www.vives.org/regio-vives/

Universitat Abat Oliba CEU
Universitat d’Alacant
Universitat d’Andorra
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat CEU Cardenal Herrera
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears

Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Jaume I
Universitat de Lleida
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Perpinyà Via Domitia
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València

Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Sàsser
Universitat de València
Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya

Regió Vives d’Universitats: Guia d’estudis http://www.vives.org/serveis/formacio/guia-de-graus-i-postgraus/

Regió Vives d’Universitats: Guia de cursos de llengües http://www.vives.org/serveis/formacio/guia-de-cursos-de-llengua/

Regió Vives d’Universitats: Guia de cursos d’estiu http://www.estiu.info/estiu2017/

Institut d'Estudis Catalans: http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp

Institució Alfons el Magnànim: http://www.alfonselmagnanim.net/?q=val

Associacions

Instituts de recerca

Portals

Revistes especialitzades

Autors

Textos digitals

 • Philobiblon. a free internet-based bio-bibliographical database of texts written in the various Romance vernaculars of the Iberian Peninsula during the Middle Ages and the early Renaissance.
 • BITECA. Bibliografia de Textos Catalans Antics
 • RIALC. Repertorio informatizzato dell'antica lettertura catalana

Catàlegs i Biblioteques virtuals

Repertoris bibliogràfics

Llengua

 • CTILC Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana
 • DDLC-DCC Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana / Diccionari del Català Contemporani
 • CIMTAC Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporaris
 • Corpus Literari Digital

Diccionaris

Diccionaris bilingües

Gramàtica, estil i ortotipografia

 • Guia d'usos lingüístics: I Aspectes gramaticals, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, València, 2002.
 • Gramàtica valenciana, Generalitat Valenciana - Ed. Bromera, València, 1995.
 • Criteris lingüístics, Generalitat Valenciana, "Propostes Lingüístiques", 2, València, 1995.
 • Gripau, 5a ed., Conselleria d'Educació i Ciència – Universitat d'Alacant – Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández - Universitat de València - Universitat Politècnica de València, Alacant, 1999.
 • Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, UPF, Barcelona, 1996.
 • <http://www.upf.es/grec/gl/libestil/>
 • Mestres, J. M. i altres, Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Eumo - Universitat de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra - Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, 1995.
 • Pujol, J. M. - Solà, J., Ortotipografia. Manual de l'editor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic, 3a ed., Columna, "Eines", 3, Barcelona, 2000.
 • Bibliografia Manual de documents i llenguatge administratius, 2a ed. rev., Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2004.
 • Guia lingüística pràctica 1: Dubtes lingüístics més freqüents, UPC, Barcelona, 1996. <http://www2.upc.es/slt/gl/glp1.pdf>
 • Guia lingüística pràctica 2: Convencions gràfiques, UPC, Barcelona, 1996. <http://www2.upc.es/slt/gl/glp2.pdf>
 • Guia lingüística pràctica 3: Disseny i elaboració de material docent, UPC, Barcelona, 1996. http://www2.upc.es/slt/gl/glp3.pdf

Terminologia

Vocabularis específics

Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport, Educació i Investigació, Política Lingüística, Assessorament lingüístic <http://www.ceice.gva.es/va/web/salt/diccionarios>

Altres recursos

Recursos d’autoaprenentatge

Pràctic és un programa que integra un conjunt d'activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari, gràcies al sistema d'autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.

http://www.ceice.gva.es/documents/161863176/162975854/practic.jpg/2e0dcb9b-c255-4e37-bf8e-42be034e3ba9?t=1460357373233?t=1460357373233?t=1460357373233 Fes clic en la icona per a anar a la pàgina de Pràctic

Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s'ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.

http://www.ceice.gva.es/documents/161863176/162975854/logo_jugallengua.jpg/49225e15-3c58-45e6-9cf5-5aa26e99f5a9?t=1460357372832?t=1460357372832?t=1460357372832 Fes clic en la icona per a anar a la pàgina de Jugallengua

 • Assistents informàtics de traducció

SALT (Generalitat Valenciana): http://www.ceice.gva.es/ca/web/salt/informacion

 • Salt 3.0, que funciona de manera independent.
 • Salt 4.0, que funciona sobre el programa Writer d'OpenOffice. El Salt 4.0 té, al seu torn, dos versions, una per a Windows i una altra per a Linux.