Joan Miralles

Joan Miralles
Professor

Bio

Joan Miralles i Monserrat holds a B.A and Ph.D. in Romance Philology from the University of Barcelona, where he wrote an M.A. Thesis entitled Contribución al estudio de la onomástica mallorquina and a Ph.D. Dissertation entitled Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV (1357-60). Introducció, transcripció i estudi lingüístic that received the Premi extraordinari de la Facultat de Filologia. He has been Chair of the Dept. of Catalan Philology and General Linguistics (1979-1999) and of the Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic (1997-2017) at the University of the Balearic Islands. He is a member of the Institut d'Estudis Catalans. He is a founding member of ISIC-IVITRA. He specializes in History of the Catalan Language in the Balearic Islands, Onomastics, Oral History, Popular Culture,  Culinary History, Balearic Immigration to Argentina and Cuba, Balearic Islands and Christipher Columbus, etc. He has published 25 monographs, among which we could mention

Un poble, un temps (1974), Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV (1984), La història oral. Qüestionari i guia didàctica (1985), Receptari de cuina mallorquí del segle XVIII (1989), Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV (1997), Francesc de B. Moll i la llengua literària (2005),  Antologia de textos de les Illes Balears (6 vols., 2006-2010), Vertaderes traces de l'art de picapedrer (2014), etc. His work has been pioneering in the analysis of the oral history of the Catalan-speaking regions.