Elena Sánchez-López

Elena Sánchez-López
Assistant Professor

Education

Elena Sánchez-López is a Professor at the University of Alicante. She holds a degree in Translation and Interpreting (English), a Postgraduate degree in Translation and Proofreading (Spanish-English-Catalan), a Master’s Degree in Education and ICTs and a Ph. D in Interdisciplinary Philological Studies (Catalan Philology and related) from the University of Alicante. She specializes in Corpus Linguistics, Phraseology, Semantics, and Translation Studies. Among her publications we could mention Estudi de la llengua d’Ausiàs March a través de les col·locacions. Una aproximació semiautomàtica (Berlin/Boston: De Gruyter, 2012); “Estudi de les unitats fraseològiques de la tercera esfera des d`una perspectiva diacrónica”, Caplletra. Revista Internacional de Filologia 56 (2014): 243-267; and "L`ISIC-IVITRA i el metacorpus CIMTAC. Noves aportacions a la Lingüística de Corpus", Estudis Romànics 36 (2014): 423-436.