Caterina Martínez Martínez

Caterina Martínez Martínez
Lecturer

Bio

Caterina Martínez holds a bachelor in Catalan Studies (2013) and a Master of Language Education (2014; “Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes”) from the University of Alicante (Spain). She is currently working as a predoctoral Research Staff at the University of Alicante with a grant awarded by the Generalitat Valenciana (VALi+d Program). Her dissertation (“La gramaticalització dels connectors contraargumentatius en català ss. XVI-XX: estudi de corpus i aproximació segons la Gramàtica de Construccions”) analyzes the evolution of some concessive contraargumentative connectors in Catalan (16th through 20th c.).