Adolf Piquer Vidal

Adolf Piquer Vidal
Professor

Bio

Adolf Piquer Vidal (Vila-real, 1962) was Professor of Catalan Studies at the Dept. of Spanish of the University of Salamanca and is currently a Professor at the Departamento de Filología Románica y Culturas Europeas of the University Jaume I. He has participated in several research groups (within ISIC-IVITRA, PrometeoII/2014/018). Among his publications we could mention: La narrativa valenciana dels setanta, València: Universitat de València (1993); (with Alex Martín Escribà) Catalana i criminal. Novel·la detectivesca del segle XX, Palma de Mallorca: Documenta Balear (2006); Narrativa catalana. Discurso y sociedad en la literatura del siglo XX (estudios sobre Pere Calders, Montserrat Roig y novela negra), Saarbrücken: Editorial Académica Española (2012); Argumentació: teoría i pràctica, Alzira: Bromera (2016);  Fantastic Tale. Usage and social applications, Saarbrücken: Peter Lang (2016); and “Pragmaestilística del català”, Caplletra, Revista Internacional de Filología, 29 (2000): 53-68.